Nghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều và ứng dụng để sản xuất sơn tàu biển và vật liệu kết dính chất lượng cao

tailieu247
Tài liệu: 6005
10.000 đ Tải xuống 3

Trang: 1/114

Thông tin tài liệu:

Thời gian đăng: 23:08, 05/10/17

lv