Tuyển chọn và nghiên cứu kỹ thuật canh tác giống lúa nếp địa phương chất lượng cao phù hợp với điều kiện vùng núi Tây Bắc Việt Nam tt

tailieu247
Tài liệu: 6005
10.000 đ Tải xuống 0

Trang: 1/27

Thông tin tài liệu:

Thời gian đăng: 22:50, 29/12/17

lv

Gợi ý tài liệu cho bạn