Upload tài liệu lên 247doc

Kéo một file (hoặc nhiều file) vào vùng upload hoặc bạn có thể click "THÊM FILE" chọn nhiều tài liệu upload.

Để tải nhiều file một lúc, click "TẢI LÊN TẤT CẢ"

Để upload thành công trên 247doc các bạn chú ý:
- Tất cả các trường là bắt buộc (trừ trường Giá bạn có thể để trống)


- Khi điền đầy đủ thông tin, click "TẢI LÊN". Nếu thành công bạn sẽ nhận được thông báo.

Sau khi upload thành công, tài liệu sẽ được cập nhật trong trang cá nhân của bạn.

Bạn có thể chỉnh sửa tài liệu của mình bằng cách click vào tài liêu đó